Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX


Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX Praha 4, Profesionální překladatelské služby Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX Praha 4, překlady

Profesionální překladatelské služby

Pracuji zcela samostatně ve dvou základních liniích: 1. Pracovní dokumentace občanská a občansko-správní (korespondence, osobní dokumenty…  

Můj hlavní přínos pro vás

Dlouholetá znalost jazyka s překladatelským zaměřením na ekonomiku a humanitní a společenskovědní obory a témata včetně kultury, cest…  

Překládané obory a odbornosti

Lidské zdroje a personalistika •  Marketing •  Obchod •  Historie •  Kulturologie •  Politologie •  Ekologie a životní prostředí •  Zeměpis a geografie •  Potravinářský průmysl •  Textilní průmysl •  Zbrojní průmysl •  Cestovní ruch •  Gastronomie, pohostinství •  Kultura •  Zbraně

Důvody proč si vybrat mě

    • více než 25 let každodenního používání francouzštiny v pracovním i praktickém životě, z toho 10 let vlastní překladatelská praxe,

    znalost jazyka potvrzená francouzskou státní zkouškou – diplom DALF

Co nejvíce překládám

Beletrie •  Novinové články •  Tv, film a video •  Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Tiskové zprávy •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy •  Zápisy z porad •  Korespondence •  Oddací listy •  Pasy a průkazy

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů Obec překladatelů Překlady a tlumočení

Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX

Mojmírova 139/10, Praha 4
Reklama:

Jazykové weby