Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX


Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX, Záruky naší kvality

Jak zajišťujeme kvalitu

K zajištění kvality slouží rozsáhlá terminologická databáze, soustavné ověřování případných nejasností či pochyb, odmítání poptávek, u nichž za normálních a předvídatelných okolností nelze předem zaručit řádné vyhotovení a termín

Jsem členem asociací - profesních organizací

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů

JTP sdružuje profesionální překladatele, poskytuje jim např. terminologické databáze, konzultace a informace v oboru překladatelství

Obec překladatelů

OP sdružuje překladatele literárních děl, mj. dbá na obecnou úroveň kvality literárního překladu

Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX

Mojmírova 139/10, Praha 4
Reklama:

Jazykové weby