Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX


Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Francouzština

Co nejvíce překládám

Katalogy • Korespondence • Beletrie • Smlouvy • Normy, směrnice • Obchodní korespondence • Oddací listy • Novinové články

 • Obchodní a ekonomické dokumenty Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Tiskové zprávy •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy •  Zápisy z porad
 • Osobní dokumenty Korespondence •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů
 • Média a umění Beletrie •  Novinové články •  Tv, film a video
 • Právní dokumenty Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Zplnomocnění
 • Technické dokumenty Normy, směrnice

Obory a odbornosti

Armáda a bezpečnost • Lidské zdroje a personalistika • Historie • Potravinářský průmysl • Beletrie • Ekologie a životní prostředí • Cestovní ruch • Kultura

Moje překladatelské služby

Pracuji zcela samostatně ve dvou základních liniích:
1. Pracovní dokumentace

 1. občanská a občansko-správní (korespondence, osobní dokumenty, nájemní/kupní smlouvy…)
 2. hospodářská (obch. smlouvy, vnitrofiremní dokumentace – prac. smlouvy, směrnice a zprávy o činnosti, dokumentace z vybraných hospodářských a průmyslových odvětví – cest. ruch, potravinářství, zemědělství, spotř. průmysl…)

Doposud 80 – 90 % rozsahu tvoří překlady z francouzštiny;
2. literární překlady – zatím 12 titulů, z toho 8 beletrie a 4 populárně naučné (historie, vojenství)

Související služby

 • Přepis a překlad z audio/video médií  –

  Zkušenosti i s překladem dialogových listin (film, tv pořady), přepis z video médií, služba a podmínky závisí od kvality/délky/zřetelnosti předlohy

 • Expresní překlad  –

  Expresní překlad: 1 stránka za 2 hodiny a dále ve stejném poměru, tj. 12 stránek za 24 hod. atd. (stránkou se rozumí 1 normostrana = 1800 úhozů)

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
překlad FR-CZ základní cena  Kč 230,-/normostrana
překlad CZ-FR základní cena  Kč 260,-/NS
expresní překlad 1 normostrana / 2 hod a dále ekvivalent  Kč 300,-/NS

Poznámka

+ 25 % za expresní překlad
+ individuální přirážky v závislosti na předloze (špatná čitelnost, složitá úprava, jazykové chyby ve výchozím textu...)
u delších překladů možnost individuální slevy

Ing. Michal Šťovíček - SLANTEX

Mojmírova 139/10, Praha 4
Reklama:

Jazykové weby